Ledere:

Pawel Koska - Daglig Leder

tlf. 462 48 080

pawel@gront-renhold.no

Fagbrev innen renhold og 10 års erfaring i bransjen

Kristoffer Kalinowski - Kundekonsulent

tlf. 479 14 500

post@gront-renhold.no

Natalia Radzik - Kundekonsulent

tlf. 479 14 500

post@gront-renhold.no

Våre ledere har lang erfaring i å lede og drifte små og store oppdrag. Med fokus på lederutvikling sikrer vi god og kvalitativ oppfølging av våre medarbeidere. Vi har for tiden 12 faste ansatte i bedriften vår.

Våre medarbeidere er bedriftens viktigste ressurs og det er gjennom dem at bedriften har mulighet til å videreutvikle seg og å vokse. Et godt bidrag til dette er vår gode kontakt mellom bedriftens ledere og våre øvrige medarbeidere.

Fornøyde medarbeidere er en forutsetning for at Grønt Renhold AS skal fremstå som en seriøs bedrift og sikre fortsatt vekst. Dette stiller store krav til ledere på alle nivå. Vi har som ambisjon at det skal være attraktivt å jobbe i Grønt Renhold AS og at man skal være stolt av å jobbe hos oss. Våre medarbeidere skal føle tilknytning til bedriften og vel tatt vare på. Alle våre medarbeidere har minimum grunnkurs i renholdsfaget. Vi tror at alle mennesker har potensial for personlig vekst og utvikling. Vi ønsker å legge forholdene til rette for dette gjennom motivasjon og en åpen og ærlig lederstil med konstruktive tilbakemeldinger.

Bedriften har etablert møteplasser hvor vi avholder små møter og medarbeidersamtaler med de ansatte for å få en best mulig dialog. Dette har styrket vårt renommé som en seriøs bedrift i arbeidsmarkedet og vi opplever god tilgang på arbeidskraft. Samtidig har vi et lavt sykefravær og liten eller ingen turnover blant ansatte. Alle ansatte er uniformert.

Våre ansatte er vår viktigste verdi.