Arbeidsområde

Vi utfører faste og temporære tjenester i følgende kommuner:

Oslo, Bærum, Asker, Oppegård, Ski, Lørenskog, Skedsmo, Hole, Lier, Røyken, Drammen, Nedre Eiker.

 

Hjemmeservice

Vi hjelper deg med å bli en leder i miljømessig bærekraft gjennom nyskapende rengjøring strategier og teknikk som garanter beskyttelse og bevaring av hjemmet og det globale miljøet. Våre kunder er opptatt fagfolk, gift med barn, unge singler og pensjonister. Vi tilbyr husvask for kjæledyr eiere, personer som lider av astma og allergi, denn som ønsker å spare sin tid og energi på andre ting enn rengjøring.

Med de fleste rengjøring tjenester, begynner ut fint, men kvaliteten detter ofte går ned etter hvert. Grønt Renhold bestreber seg på å tilfredsstille deg med hver hus rengjøring, og ber om din inngang hver gang. Vi tar dine kommentarer på alvor og ser til at våre medarbeidere forstår din profesjonelle vaskeservice behov. Vi lytter og følger med.

Privat næringsliv

Privat næringsliv er avhengige av at løkalene det drives i tilfredsstiller de krav forskriifter og lovverk stiller. Vi er behjelpelige med uforpliktende å kartleggie deres behov, befaring samt utarbeiding av pristilbud.

Et godt renhold/vedlikehold av lokalene man driver sin virksomhet fra, øker trivselen hos de ansatte og skaper større effektivitet, viser en rekke undersøkelser. Dette betyr imidlertid ikke automatisk økte kostnader og tidsbruk.

I forkant av tilbud går vi i samarbeid med eventuelle oppdragsgivere gjennom prosjektet, og søker å velge den renholdskvalitet som er tilfredsstillende. Dette legges så inn i en programvare, som estimerer tidsbruk og andre parametre. Videre hensyntas lover og forskrifter.

På denne måten vil man ut fra belastningen på de enkelte deler av lokalene finne den ønskede renholdlvalitet, og kostnadseffehtivisere arbeidet. Videre kan man dokumentere at dette ligger innenfor gjeldende lover, regler og forskrifter.

Boretslag og sameier

Folk flest tilbringer mer tid enn tidligere på jobb, og verdsetter derfor sin fritid høyere. Dette kan gå ut over renhold av oppganger og andre fellesareal i borettslag og sameier, som tidligere stort sett ble utført av beboerene.

Tjenestene vi leverer, og frekvensen på disse, varierer etter ønske og behov. Noen av våre kunder har valgt et totalrenholdsprogram som omfatter alt fra det ukentlige renholdet til temporære tjenester som vindusvask, nedskuring/boning, highspeedpolering o.a. Andre velger kun det faste renholdet, og styrer det øvrige vedlikehold ettersom behovet melder seg.

Arbeidet utføres av mobile team, som kjører etter fast oppsatte ruter hver dag. Dette gir kontinuitet, samt at borettslaget eller sameiet i stor grad kan påvirke hvilken ukedag man ønsker arbeidet utført.

Listen legges høyt for kvalitetskontroll. Sjekklister som henges i oppgangene dateres og signeres av renholder, inspeksjoner utføres jevnlig og vi sender om ønskelig rapporter til oppdragsgiverne regelmessig.

Vaktmestertjenester

Vaktmestertjenester som vi tilbyr består av vedlikeholdet både inne og ute, bl.a.:
- høytrykkspyling
- liftarbeid
- maskinell oppskuring og boning
- hovedrengjøring
- vinduspuss, også i vanskelige steder, bl.a. i høyde
- byggrengjøring etter INSTA-800 standard og REN-TØRR Metode
- vaktmestertjenester: snørydding, gresksliping, brøyting, feiing, rydding, osv
Vi har IRATA teknikere på laget også og tilbyr all slags tjenester på høyde med tilkomste tekniker.

Som tillegg foreslår vi levering av inngangsmatter gjennom Leko Matter AS.

Butikker

Kundenes inntrykk av hygienen i en butikk eller et butikksenter er viktig, spesielt innen visse bransjer.

Renholdet stiller krav til systematikk samt at regelverk rundt dette følges nøye opp. Grønt Renhold har etter hvert bygget opp bred erfaring fra slikt arbeid.

Vi fokuserer på at arbeidet utføres på en kvalitetsmessig god måte, legger opp rutinene etter butikkpersonalets ønsker i forhold til vareleveranser samt tilrettelegger all HMS/IK - informasjon som kreves.