Kommunikasjon

 

Nærhet til kundene

Vi har vokst til en forholdsvis stor bedrift, men er allikevel bevisst på å dyrke nærheten til den enkelte kunde. I tillegg til et bredt spekter av tjenester, vil våre kunder ha tilgang på en person med et dedikert ansvar - nettopp for sitt kundeforhold.

På den måten bygges det et tillitsforhold mellom partene og tilgjengeligheten økes. Samtidig vil vedkommende kjenne kundens behov godt, og dermed lettere kunne yte den bistand som er ønskelig.

Våre hyggelige arbeidere foretar enkelt nær kontakt også gjør seg fortrolig med kundene, slik at de er helt kjent med dine behov og kan møte alle forventningene. Du blir godt kjent med med de personer som du slipper inn i hjemmet ditt.

Vi er bare en telefon unna

Høy tilgjengelighet er et viktig begrep for oss, derfor har vi 24-timers vakttelefon som en naturlig del av vårt tjenestetilbud. Vi kan derfor iverksette strakstiltak ved behov.

Inngår du en service - og vedlikeholdsavtale med oss, er du sikret profesjonell hjelp - når du trenger det!