Kvalitetssystem

 

Kvalitetskontroll – Kvalitetsstyrning

Grønt Renhold har som målsetting å levere tjenester av høy kvalitetsmessig standard, og har derfor sterkt fokus på arbeidet med kvalitetssikring og – styring.

Rutinene for kvalitetskontroll/kvalitetsstyring omfatter bl.a:

  • Ansvarlig renholder/teamleder på stedet.
  • Jevnlige inspeksjoner/kvalitetskontroll evt. med representant for oppdragsgiver.Servicerapport utarbeides.
  • Sjekklister som signeres og dateres for hver gang det enkelte renhold utføres. Dette gjelder også renhold/ettersyn av WC på miljørunde.
  • Medarbeidere som har gjennomgått opplæring og oppdateringer ift oppdragets art.
  • Fast kontaktperson hos oss. Dette for enklest mulig kontakt mellom partene, slik at situasjoner som oppstår kan håndteres raskt og effektivt.
  • Det benyttes kun godkjente kjemikalier. Ønskes miljø – merkede produkter er dette fullt mulig.
  • Alle maskiner er CE – godkjente, og har løpende serviceavtaler som sikrer at disse erstattes omgående ved feil.
  • Vikar – pool som sikrer at arbeidet utføres ved sykdom blant fast personell.
  • Løpende samarbeid med byggets representant rundt ting som kan forbedres.
  • Fokus på rask retting av feil eller mangler. Ved mindre feil rettes disse senest neste renholdsdag, ved alvorligere tilfelle rettes fei omgående.

Teknisk kunnskap og kontroll

Gjennom innarbeidede systemer har vi særdeles gode prosedyrer for kvalitetskontroll og avviksbehandling . Dette innebærer jevnlige kontroller av utført arbeid, samt tett kommunikasjon med våre kunder.

Faste medarbeidere på de enkelte oppdragsadresser

Grønt Renhold søker til enhver tid å ha faste medarbeidere på de enkelte oppdragsadresser. Dette mener vi er viktig sett ut fra kontinuitet for oppdragsgiver, som da vet hvem som kommer og at vedkommende har kjennskap til hva som skal gjøres. Konfidensialitet og intern sikkerhet er også en faktor som taler mot gjennomtrekk av mange forskjellige renholdere.

Ved større oppdrag settes det sammen et team bestående av en teamleder og tilstrekkelig antall renholdere. Teamleder er da vårt daglige bindeledd til oppdragsgiver, og ansvarlig for gjennomføringen.Det settes av tid for vedkomende til å følge opp disse oppgavene.

Klesmerking - identitetskort

Alle medarbeidere har arbeidstøy tydelig merket "Grønt Renhold", og er således lett gjenkjennelige. Medarbeiderne er også utstyrt med ID – kort, som skal bæres synlig.

Kontaktperson

Hver oppdragsgiver får en fast kontaktperson å forholde seg til. Dette gjør dialog mellom partene enklere. På denne måten løser vi eventuelle problemer raskt og effektivt.

Systemer og opplæring

Forståelse av hvordan vi skal levere våre tjenester med avtalt kvalitet, er et sentralt element i all intern opplæring og oppfølging. På den måten kan vi etterleve våre rutiner og prosedyrer og korrigere uønskede hendelser.

Kurs og inspirasjon.

Systematisk kompetanseutvikling og inspirasjon sammen med våre leverandører og fagmiljøer er viktig. Vi arrangerer interne kurs, seminarer og workshops med fokus på nye trender, nye produkter, nye metoder, hygiene og kvalitet. Og så tar vi en fest av og til, der vi kan inspireres av nye opplevelser og lære hverandre bedre å kjenne.

Totale renholdsprogram - den beste og billigste løsningen

Her lager vi et renholdsprogram som ivaretar bedriftens totale renholdsbehov i løpet av et år. Behovet for tjenester som vinduspuss, skuring/boning, tepperens osv beregnes i tillegg til daglig renhold. Ved inngåelse av en avtale, administreres disse av oss, slik at man sparer tid som kan benyttes til egen kjernevirksomhet. Kostnadene totalt beregnes og fordeles ut over faste månedlige beløp, noe som gjør budsjettering enklere.

For oss betyr dette evnen til å planlegge bedre, unngå unødig overtd, planlegge innkjøp og gjennom dette tilby lavere totalpris på konseptet enn hvis tjenestene ble bestilt enkeltvis.

For deg som oppdragsgiver betyr et slikt konsept at du sparer tid på administrasjon av vedlikeholdet av lokalene for å skape et godt og effektivt arbeidsmiljø. Videre blir kostnadene spredd ut over året med faste beløp hver måned, som gjør budsjettarbeidet lettere.