Miljø / HMS

 

HMS - Helse, Miljø og Sikkerhet - integrert i det daglige arbeidet

HMS er en integrert del av vårt daglige arbeid. HMS i det daglige arbeidet er noe alle har et aktivt ansvar for. Likevel er HMS noe en aktiv ledelse alltid må jobbe med. Hvis ledelse og de ansatte jobber i samme retning med fokus på HMS får man et godt arbeidsmiljø i bedriften. I tillegg vil god HMS komme våre kunder til gode.

HMS i Grønt Renhold

HMS er noe vi tar på alvor. HMS er alltid en fast post på våre avdelingsmøter. HMS hos oss fokuserer på at alle de ansatte læres opp til å unngå helseskader. I tillegg lærer vi våre ansatte til å fokusere på HMS i miljøet i utførelsen av arbeidet.

Alltid fokus på HMS

HMS er noe man aldri blir ferdig med. HMS er en prosess som bør gå kontinuerlig. Vi arbeider hele tiden med forebyggende og forberedende HMS. I tillegg fokuserer vår HMS på å redusere belastningsskader. Videre fokuserer vår HMS også på ytre og indre miljø. Som en del av vår HMS benytter Grønt Renhold alltid miljøgodkjente renholdsprodukter. Snart vil vi ta del i en prosess med å bli miljømerket med Svanemerket gjennom Nordisk Miljømerking. Vi har gjennom et aktivt miljøfokus allerede på plass rutiner for opplæring, bruk av miljømerkede produkter, avfallshåndtering/kildesortering, vannforbruk og kjemikalieforbruk.

Miljøpolitikk i Grønt Renhold:

  • fokuserer på miljø i den daglige driften og ved alle innkjøp til virksomheten. Alle støvsugere som benyttes har HEPA – filter eller bedre.
  • er bevisst i valg av leverandører og foretrekker bedrifter som har miljøfokus.
  • forplikter oss til å følge og tilfredsstille lovbestemte krav i forhold til miljø samt interne krav.
  • er å være proaktiv mot våre samarbeidspartnere i forhold til miljøfokus, og å være en rådgivende part, samt følge kundens eksisterende miljøsystemer.
  • har rapporter og skriftlige prosedyrer for ulike oppgaver som utføres i bedriften. Disse gjennomgås årlig av ledelsen.
  • forvisser oss kontinuerlig om at alle ansatte i bedriften kjenner vårt miljøsystem gjennom internett/hjemmeside og møter, evt pr. e-post.