Renholdskonsept

 

Totale renholdsprogram - den beste og billigste løsningen

Her lager vi et renholdsprogram som ivaretar bedriftens totale renholdsbehov i løpet av et år. Behovet for tjenester som vinduspuss, skuring/boning, tepperens osv beregnes i tillegg til daglig renhold. Ved inngåelse av en avtale, administreres disse av oss, slik at man sparer tid som kan benyttes til egen kjernevirksomhet. Kostnadene totalt beregnes og fordeles ut over faste månedlige beløp, noe som gjør budsjettering enklere.

For oss betyr dette evnen til å planlegge bedre, unngå unødig overtd, planlegge innkjøp og gjennom dette tilby lavere totalpris på konseptet enn hvis tjenestene ble bestilt enkeltvis.

For deg som oppdragsgiver betyr et slikt konsept at du sparer tid på administrasjon av vedlikeholdet av lokalene for å skape et godt og effektivt arbeidsmiljø. Videre blir kostnadene spredd ut over året med faste beløp hver måned, som gjør budsjettarbeidet lettere.