Sertifikater

 

Grønt Renhold har siden oppstart strebet etter å tilegne seg de nødvendige godkjennelser og sertifikater.
Dette for å vise vår seriøsitet og at vi driver i henhold til de krav som stilles oss i vår bransje. Dette innebærer at virksomheten følger norske lover og forskrifter på følgende områder.:

  • offentlig registrering
  • yrkesskade forsikring
  • vernetjeneste
  • intern kontroll av helse, miljø og sikkerhet
  • opplæring av ansatte
  • helse-, miljø og sikkerhetsopplæring
  • helse-, miljø og sikkerhetsopplæring
  • arbeidsavtaler

Vi er medlem av HSH (handels- og servicenæringens hovedorganisasjon).
Her finnes noen av våre sertifikater.